Novosti i informacije

U Narodnim novinama br. 106/19. objavljena je minimalna bruto plaća za puno radno vrijeme za 2020. godinu. Ona iznosi 4.062,51 kunu i primjenjivat će se kod obračuna plaće za siječanj, koja se najčešće isplaćuje u veljači.

Povećava se osnovni osobni odbitak s 3.800 kn na 4.000 kn, koji će se primjenjivati kod obračuna plaće za prosinac, koja se najčešće isplaćuje u siječnju.
Objavljeno u NN 121/19.

U Narodnim novinama br. 121/19. od 11.12.19. objavljeni su zakoni IV. faze porezne reforme, koji se primjenjuju od 01.01.2020. godine.
Neke od važnih novosti su:

- Povećava se osnovni osobni odbitak s 3.800 kn na 4.000 kn, koji će se primjenjivati na plaću za siječanj, koja se najčešće isplaćuje u veljači.

- Poslodavci mogu zaposlenicima neoporezivo podmirivati troškove dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja do određenog iznosa na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Stipendije isplaćene učenicima i studentima, bez obzira tko je isplatitelj, ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove.

Od 01.01.19. dodan je novi članak u Zakon o fiskalizaciji, prema kojem,ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije (obveznik fiskalizacije je pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dohodak) prije izdavanja računa, izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na istome će po novome morati vidno napisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“.

1. Stipendije učenicima koje isplaćuju poduzetnici pravne i fizičke osobe, stipendije isplaćene iz proračuna, fondova i programa EU za obrazovanje i stručno usavršavanje i potpore djetetu umrlog radnika za školovanje do 15. godine života ne ulaze u cenzus do 15.000 kuna koji je uvjet za priznavanje osobnog odbitka.
2. Smanjuju se doprinosi na plaću iz 17,2% na 16,5%, odnosno ukida se doprinos za ozljede na radu i za zapošljavanje, ali se povećava doprinos za zdravstvo.

Prema izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak, koji bi trebao biti objavljen u Narodnim novinama krajem studenog, a stupiti na snagu 01.12.18., poslodavac će moći isplatiti radniku u prosincu neoporezivo još 5.000 kuna, kao nagradu za radne rezultate, 13-tu plaću ili nešto slično uz dosadašnjih 2.500 kuna predviđenih za božićnicu, uskrsnicu, regres ili neku drugu prigodnu nagradu, znači ukupno 7500 kuna neoporezivo. Sve se može isplatiti u gotovini ili na tekući račun.

U Narodnim novinama 73/17. objavljen je Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima, koji stupa na snagu 01. rujna 2017.
Član 3. st. 1. novog Pravilnika propisuje podatke koje ta evidencija minimalno mora sadržavati :

1. ime i prezime
2. OIB
3. spol
4. dan, mjesec i godina rođenja
5. državljanstvo
6. prebivalište, tj. boravište
7. dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada, ako ih je strani radnik obvezan imati
8. stručno obrazovanje i posebni ispiti i tečajevi (koji su uvjet za obavljanje posla) što uključuje licencije, certifikate i sl.

U Narodnim novinama 73/17. objavljen je Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima, koji stupa na snagu 01. rujna 2017., a obuhvaća i sadržaj evidencije o radnom vremenu iz kojeg donosimo neke od najvažnijih odredaba:

a) Podatke koje ta evidencija minimalno mora sadržavati su:

1. ime i prezime radnika
2. datum u mjesecu
3. početak rada
4. završetak rada
5. vrijeme i sati zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran
6. ukupno dnevno radno vrijeme
7. sate terenskog rada

Dana 03.08. 2017. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine 73/17.) i ako uzmemo u obzir da prosječna neto plaća u Hrvatskoj iznosi 5.664,00 kune, a da se od ovrhe ne može izuzeti više od 3.776,00 kuna, tada proizlazi slijedeće:
- od ovrhe je izuzeta svota u visini 3/4 neto plaće ovršenika čija plaća je 5.034,67 kuna i manja.
- od ovrhe je izuzeta svota u visini 2/3 prosječne neto plaće u Hrvatskoj (3.776,00 kn) ovršenika koji primaju plaću jednaku ili veću od 5.664,00 kuna.