Novosti i informacije

Stipendije isplaćene učenicima i studentima, bez obzira tko je isplatitelj, ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove.

Od 01.01.19. dodan je novi članak u Zakon o fiskalizaciji, prema kojem,ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije (obveznik fiskalizacije je pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dohodak) prije izdavanja računa, izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na istome će po novome morati vidno napisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“.

1. Stipendije učenicima koje isplaćuju poduzetnici pravne i fizičke osobe, stipendije isplaćene iz proračuna, fondova i programa EU za obrazovanje i stručno usavršavanje i potpore djetetu umrlog radnika za školovanje do 15. godine života ne ulaze u cenzus do 15.000 kuna koji je uvjet za priznavanje osobnog odbitka.
2. Smanjuju se doprinosi na plaću iz 17,2% na 16,5%, odnosno ukida se doprinos za ozljede na radu i za zapošljavanje, ali se povećava doprinos za zdravstvo.

Prema izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak, koji bi trebao biti objavljen u Narodnim novinama krajem studenog, a stupiti na snagu 01.12.18., poslodavac će moći isplatiti radniku u prosincu neoporezivo još 5.000 kuna, kao nagradu za radne rezultate, 13-tu plaću ili nešto slično uz dosadašnjih 2.500 kuna predviđenih za božićnicu, uskrsnicu, regres ili neku drugu prigodnu nagradu, znači ukupno 7500 kuna neoporezivo. Sve se može isplatiti u gotovini ili na tekući račun.

U Narodnim novinama 73/17. objavljen je Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima, koji stupa na snagu 01. rujna 2017.
Član 3. st. 1. novog Pravilnika propisuje podatke koje ta evidencija minimalno mora sadržavati :

1. ime i prezime
2. OIB
3. spol
4. dan, mjesec i godina rođenja
5. državljanstvo
6. prebivalište, tj. boravište
7. dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada, ako ih je strani radnik obvezan imati
8. stručno obrazovanje i posebni ispiti i tečajevi (koji su uvjet za obavljanje posla) što uključuje licencije, certifikate i sl.

U Narodnim novinama 73/17. objavljen je Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima, koji stupa na snagu 01. rujna 2017., a obuhvaća i sadržaj evidencije o radnom vremenu iz kojeg donosimo neke od najvažnijih odredaba:

a) Podatke koje ta evidencija minimalno mora sadržavati su:

1. ime i prezime radnika
2. datum u mjesecu
3. početak rada
4. završetak rada
5. vrijeme i sati zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran
6. ukupno dnevno radno vrijeme
7. sate terenskog rada

Dana 03.08. 2017. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine 73/17.) i ako uzmemo u obzir da prosječna neto plaća u Hrvatskoj iznosi 5.664,00 kune, a da se od ovrhe ne može izuzeti više od 3.776,00 kuna, tada proizlazi slijedeće:
- od ovrhe je izuzeta svota u visini 3/4 neto plaće ovršenika čija plaća je 5.034,67 kuna i manja.
- od ovrhe je izuzeta svota u visini 2/3 prosječne neto plaće u Hrvatskoj (3.776,00 kn) ovršenika koji primaju plaću jednaku ili veću od 5.664,00 kuna.

1. Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom ( NN 115/16.), brisan je član prema kojem su „mali obveznici fiskalizacije“ mogli ovjeravati posebnu knjigu računa u Poreznoj upravi iz koje su mogli izdavati račune. Od 01.07.2017. osobe koje porez plaćaju paušalno („mali obveznici fiskalizacije“) postaju obveznici fiskalizacije, odnosno izdavanja računa putem naplatnih uređaja.

Ima jedan ispravak u novostima objavljenim 22.12.16., koji se odnosi na troškove za osobne automobile, a to je da se za cijelu 2017. godinu i dalje priznaje 70% troškova, a 30% se ne priznaje (osim kada se obračunava plaća u naravi, a tada se troškovi priznaju 100%).PDV se u cijelosti ne priznaje.

Promjena će uslijediti tek od 01.1.2018. godine i tada će se troškovi dijeliti u omjeru 50% priznati, 50% nepriznati, a isto tako priznavat će se i 50% PDV-a.

U Narodnim novinama br. 102/16. objavljena je prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. Ona je iznosila 5.664,00 kune.
Znači da će u 2017. godini radniku koji ima otvoren zaštićeni račun, a plaća mu je veća ili jednaka 5.664,00 kune, od ovrhe biti izuzet iznos od 3.776,00 kuna, što je 2/3 neto plaće radnika. U slučaju kada je plaća manja od 5.664,00 kuna, tada će od ovrhe biti izuzeto 2/3 njegove neto plaće.