Novosti i informacije

1. Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom ( NN 115/16.), brisan je član prema kojem su „mali obveznici fiskalizacije“ mogli ovjeravati posebnu knjigu računa u Poreznoj upravi iz koje su mogli izdavati račune. Od 01.07.2017. osobe koje porez plaćaju paušalno („mali obveznici fiskalizacije“) postaju obveznici fiskalizacije, odnosno izdavanja računa putem naplatnih uređaja.

Ima jedan ispravak u novostima objavljenim 22.12.16., koji se odnosi na troškove za osobne automobile, a to je da se za cijelu 2017. godinu i dalje priznaje 70% troškova, a 30% se ne priznaje (osim kada se obračunava plaća u naravi, a tada se troškovi priznaju 100%).PDV se u cijelosti ne priznaje.

Promjena će uslijediti tek od 01.1.2018. godine i tada će se troškovi dijeliti u omjeru 50% priznati, 50% nepriznati, a isto tako priznavat će se i 50% PDV-a.

U Narodnim novinama br. 102/16. objavljena je prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. Ona je iznosila 5.664,00 kune.
Znači da će u 2017. godini radniku koji ima otvoren zaštićeni račun, a plaća mu je veća ili jednaka 5.664,00 kune, od ovrhe biti izuzet iznos od 3.776,00 kuna, što je 2/3 neto plaće radnika. U slučaju kada je plaća manja od 5.664,00 kuna, tada će od ovrhe biti izuzeto 2/3 njegove neto plaće.

- osnovni osobni odbitak iznosi 3.800 kn

- osnovica za utvrđivanje osobnog odbitaka za djecu i uzdržavane članove iznosi 2.500 kn

- koeficijenti za djecu:
o za 1. dijete i uzdržavanog člana 0,7 = 1.750 kn
o za 2. dijete 1,0 = 2.500 kn
o za 3. dijete 1,4 = 3.500 kn
o za 4. dijete 1,9 = 4.750 kn
o za 5. dijete 2,5 = 6.250 kn
o za 6. dijete 3,2 = 8.000 kn

- koeficijenti za invalidnost:
o za djelomičnu invalidnost 0,4 = 1.000 kn
o za 100% invalidnost 1,5 = 3.750 kn

- porezni razredi za stope poreza:
o 24% - osnovica 17.500,00 kn (0 kn - 17.500kn)

Za članove uprave ili direktore koji su istodobno i zaposleni u društvu od 01.01.2017. obračunavat će se doprinosi iz (20%) i na plaću (17,2%) na propisanu osnovicu od 5.030,35 kuna (čl. 21.st.2.Zakon o doprinosima NN 84/08 – 115/16.). U slučaju nepunog radnog vremena, osnovica se preračunava razmjerno radnom vremenu. Znači za pola radnog vremena osnovica je 2.515,17kn.

U Narodnim novinama br. 115/16 objavljena je Uredba o visini minimalne plaće, koja u 2017. godini za puno radno vrijeme iznosi 3.276,00 kn, a u slučaju nepunog radnog vremena preračunava se razmjerno radnom vremenu. Nova visina minimalne plaće primjenjuje se kod obračuna plaće za mjesec siječanj 2017. godine, koja se isplaćuje u veljači.

1. Stopa zakonske zatezne kamate kod zakašnjenja s plaćanjem u odnosima između poduzetnika :

• do 30. lipnja 2013., odnosno, zaključno sa 29. lipnja 2013.(do stupanja na snagu izmjena i dopuna ZFPPN-a) bila je 15%.

2. Stopa zakonske zatezne kamate kod zakašnjenja s plaćanjem za isporuke robe ili usluge koje su nastupile nakon 30. lipnja 2013.

• od 30. lipnja do 31. prosinca 2013., stopa zakonske zatezne kamate je 12,40%
• od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. stopa zakonske zatezne kamate je 12,35%

Znamo da je od 01.01.2016. obavezno plaćanje članarine i za j.d.o.o., ali sada je HGK objavila dodatna uputstva, po kojima sve članice HGK koje privremeno ne ostvaruju prihode također su u statusu punopravnog članstva u Komori za 2016. godinu, te u tom smislu u prilici da koriste punu podršku i servis institucije, jednako kao i članice koje ostvaruju redovan prihod. Zaduženja članica Komore s obzirom na grupu i iznos vrše se na godišnjem nivou, a plaćanje se obavlja mjesečno.

Zakon o računovodstvu u čl. 9. st. 3. propisuje da račun koji služi kao knjigovodstvena isprava, a izdao ga je poduzetnik, ne mora biti potpisan ako je sastavljen prema poreznim propisima te sadržava ime i prezime odgovorne osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje.

Prema Zakonu o minimalnoj plaći i Uredbi, od 01.01.2016. minimalna plaća iznosi 3.120,00 kn i primjenjuje se za utvrđivanje plaće za siječanj 2016. i dalje.
Isto tako utvrđene su nove svote za obračun doprinosa za obavezna osiguranja, pa najniža osnovica za plaćanje doprinosa iz i na plaće za 2016. godinu iznosi 2.812,95kn.
Rok za uplatu doprinosa je dan isplate plaće, a ako plaća nije isplaćena, ne obračunava se porez i prirez na dohodak, a doprinosi se moraju obračunati i uplatiti do kraja mjeseca za prethodni mjesec.