NOVOSTI OD 01.01.2019.

Od 01.01.19. dodan je novi članak u Zakon o fiskalizaciji, prema kojem,ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije (obveznik fiskalizacije je pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dohodak) prije izdavanja računa, izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na istome će po novome morati vidno napisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“.
Novčanom kaznom od 30.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, obveznik fiskalizacije, a od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, obveznik fiskalizacije ako prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, a na kojem vidno ne piše „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN “. Uz navedeno, za ovaj prekršaj novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, obveznik fiskalizacije.