NOVOSTI OD 01.12.2018.

Prema izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak, koji bi trebao biti objavljen u Narodnim novinama krajem studenog, a stupiti na snagu 01.12.18., poslodavac će moći isplatiti radniku u prosincu neoporezivo još 5.000 kuna, kao nagradu za radne rezultate, 13-tu plaću ili nešto slično uz dosadašnjih 2.500 kuna predviđenih za božićnicu, uskrsnicu, regres ili neku drugu prigodnu nagradu, znači ukupno 7500 kuna neoporezivo. Sve se može isplatiti u gotovini ili na tekući račun.
Nepromijenjen je iznos darova djeci - 600 kuna u novcu ili naravi, a sa 400 na 600 kuna povećan je dar za radnika koji može biti samo u naravi.