Pregled naših usluga

 1. Financijsko i analitičko knjigovodstvo
 2. Mjesečno izvještavanje
 3. Godišnje izvještavanje
 4. Savjetovanje i konzultacije

Financijsko i analitičko knjigovodstvo obuhvaća

 • Unos podataka u knjigu primitaka i izdataka (KPI)
 • Unos podatka u knjigu tražbina i obveza (Obrazac TO)
 • Unos podataka u knjigu dugotrajne imovine (Obrazac DI)
 • Vođenje pomoćnih poslovnih knjiga :Knjiga izlaznih računa (Knjiga IRA), Knjiga ulaznih računa (Knjiga URA), glavna blagajna, devizna blagajna
 • Obračun plaća na temelju evidencija o radu.
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu za vanjske suradnike.
 • Godišnji obračun amortizacije

Financijsko i analitičko knjigovodstvo

 • Izrada kontnog plana za neprofitne organizacije
 • Izrada računovodstvenih politika
 • Vođenje poslovnih knjiga: dnevnik knjiženja, glavna knjiga
 • Vođenje pomoćnih knjiga: Knjiga izlaznih računa (IRA), Knjiga ulaznih računa (URA), Glavna blagajna, Devizna blagajna
 • Izrada temeljnica za knjiženje na temelju kontnog plana za neprofitne organizacije
 • Knjiženje donacija i sponzorstva
 • Analitika kupaca i dobavljača, stanje konta pojedinih partnera, cijele godišnje kartice i izvodi otvorenih stavki
 • Knjiženje izvoda kunskih i deviznih žiro računa
 • Obračun plaća na temelju evidencija o radu
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu za vanjske suradnike

Prijava poreza na dohodak.

Po zahtjevu društva iskusni knjigovođa dolazi u firmu pregledati kako se vode poslovne knjige i pružiti dodatne sugestije i načine rada u knjigovodstvu i upozoriti na nepravilnosti ako ih ima.

Korisnicima Datalab Pantheon programa, spajanjem preko interneta pomažemo pri rješavanju knjigovodstvenih i računovodstvenih problema i nedoumica.

Uz dobivenu punomoć, vrlo brzo i povoljno možemo izvaditi OIB i hrvatski PDV broj za strane pravne i fizičke poduzetnike, s obzirom na usluge koje obavljaju.

Cjenik usluga

Cijene mjesečnog paušala knjigovodstvenih usluga ovise o nekoliko čimbenika, kao što su vrsta poreznog obveznika (pravna ili fizička osoba), djelatnost koju obavlja (trgovina, usluge, proizvodnja, servis), obujam poslovanja (broj faktura, kalkulacija, žiro-računa itd.), broj zaposlenih radnika, status u sustavu PDV-a itd. i ugovara se po dogovoru.

U mjesečni paušal uključeni su svi savjeti i konzultacije, izrada mjesečnih i tromjesečnih izvještaja i njihova dostava nadležnim institucijama (Porezna uprava, Fina, Regos).