OVRHA NA PLAĆU OD 03.08.2017.

Dana 03.08. 2017. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine 73/17.) i ako uzmemo u obzir da prosječna neto plaća u Hrvatskoj iznosi 5.664,00 kune, a da se od ovrhe ne može izuzeti više od 3.776,00 kuna, tada proizlazi slijedeće:
- od ovrhe je izuzeta svota u visini 3/4 neto plaće ovršenika čija plaća je 5.034,67 kuna i manja.
- od ovrhe je izuzeta svota u visini 2/3 prosječne neto plaće u Hrvatskoj (3.776,00 kn) ovršenika koji primaju plaću jednaku ili veću od 5.664,00 kuna.
- od ovrhe je i dalje izuzeta svota u visini 1/2 prosječne neto plaće u Hrvatskoj (2.832,00 kn), ako se ovrha provodi s osnove zakonskog uzdržavanja, a ovršenik prima plaću koja je jednaka ili veća od 5.664,00 kuna.
- od ovrhe je i nadalje izuzeta svota od 1/4 prosječne neto plaće u Hrvatskoj (1.416,00 kn), ako se ovrha provodi radi prisilne naplate novčanih svota za uzdržavanje djeteta, a ovršenik prima plaću koja je jednaka ili veća od 5.664,00 kuna.
- od ovrhe je izuzeta svota od 1/4 neto plaće ovršenika, ako se ovrha provodi radi prisilne naplate novčanih svota za uzdržavanje djeteta, a ovršenik prima plaću koja je manja od 5.664,00 kuna.
Navedeno se primjenjuju kod obračuna i isplata plaća od 03.8.2017. i dalje i na sve postupke koji su u tijeku, neovisno kada su pokrenuti i po kojem zakonu bi se trebali dovršiti.