NOVOSTI OD 01.01.2019.

1. Stipendije učenicima koje isplaćuju poduzetnici pravne i fizičke osobe, stipendije isplaćene iz proračuna, fondova i programa EU za obrazovanje i stručno usavršavanje i potpore djetetu umrlog radnika za školovanje do 15. godine života ne ulaze u cenzus do 15.000 kuna koji je uvjet za priznavanje osobnog odbitka.
2. Smanjuju se doprinosi na plaću iz 17,2% na 16,5%, odnosno ukida se doprinos za ozljede na radu i za zapošljavanje, ali se povećava doprinos za zdravstvo.
3. Članovi uprave, izvršni direktori, upravitelji zadruge i likvidatori koji nisu nigdje osigurani po osnovi radnog odnosa plaćaju doprinose na osnovicu 8.448 kuna.
Članovi uprave, izvršni direktori koji su zaposleni u svojoj firmi, bez obzira da li rade u punom ili nepunom radnom vremenu plaćaju doprinose na mjesečnu osnovicu od 5.491,20 kuna, odnosno godišnja osnovica je 65.894,40 kuna ili će im na kraju godine Porezna uprava poslati razliku između uplaćenih doprinosa i doprinosa obračunatih na osnovicu 65.894,40 kuna, koju će član uprave, direktor plaćati osobno, znači neće ulaziti u trošak firme.
4. Mijenjaju se i porezni razredi, pa se porez od 24% koji se do sada primjenjivao do 17.500 kuna, sada primjenjivati do 30.000 kuna mjesečno.
5. Umirovljenici koji su korisnici starosne mirovine i prijevremene starosne mirovine moći će raditi do polovice punog radnog vremena i primati mirovinu u punoj svoti.
6. Obavezni ulazak u sustav PDV-a u toku godine, kada obveznik prijeđe vrijednost isporuke 300.000 kuna.
7. Izdavanje e-računa za javni sektor (za javnu nabavu) od 01.7.2019., ali javni sektor je obavezan zaprimati e-račune od 01.12.18.