Obrtnici / slobodna zanimanja / OPG

Financijsko i analitičko knjigovodstvo obuhvaća

 • Unos podataka u knjigu primitaka i izdataka (KPI)
 • Unos podatka u knjigu tražbina i obveza (Obrazac TO)
 • Unos podataka u knjigu dugotrajne imovine (Obrazac DI)
 • Vođenje pomoćnih poslovnih knjiga :Knjiga izlaznih računa (Knjiga IRA), Knjiga ulaznih računa (Knjiga URA), glavna blagajna, devizna blagajna
 • Obračun plaća na temelju evidencija o radu.
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu za vanjske suradnike.
 • Godišnji obračun amortizacije

Izvještavanje (dostava obrazaca putem interneta nadležnim institucijama, koristeći uslugu fina e-kartice ili osobno)

 • Mjesečni ili tromjesečni obračun PDV-a za poreznu upravu
 • RS-m obrazac za obračun plaća i honorara za REGOS
 • ID obrazac obračuna plaća za radnike u zemlji i izaslane radnike za poreznu upravu

Godišnje izvještavanje

 • Prijava poreza na dohodak sa svim potrebnim prilozima
 • Godišnji obračun PDV-a (PDV-K)
 • Prijava poreza na dohodak sa svim potrebnim prilozima
 • Obračun članarine turističkoj zajednici
 • Obračun komorskog doprinosa
 • Obračun spomeničke rente
 • Izvještaj o primanjima radnika IP obrazac
 • Izvještaj o primanjima vanjskih suradnika IPP obrazac

Dodatne usluge koje ne ulaze u cijenu mjesečnog paušala

 • Izrada otpremnica i faktura
 • Robno knjigovodstvo
 • Izrada putnih naloga
 • Praćenje loko vožnje
 • Prijava/odjava djelatnika u MIO i HZZO