Novosti od 01.01.2017. - ispravak

Ima jedan ispravak u novostima objavljenim 22.12.16., koji se odnosi na troškove za osobne automobile, a to je da se za cijelu 2017. godinu i dalje priznaje 70% troškova, a 30% se ne priznaje (osim kada se obračunava plaća u naravi, a tada se troškovi priznaju 100%).PDV se u cijelosti ne priznaje.

Promjena će uslijediti tek od 01.1.2018. godine i tada će se troškovi dijeliti u omjeru 50% priznati, 50% nepriznati, a isto tako priznavat će se i 50% PDV-a.