Izmjene i dopune Zakona o trgovini

Osnovne izmjene i dopune Zakona o trgovini odnose se na:
• udruge, ustanove, zadruge i druge neprofitne pravne osobe uvrštene su u odredbe Zakona o trgovini kao gospodarski subjekti koji mogu obavljati djelatnost trgovine, uz uvjete i na način propisan odredbama tog Zakona,
• pokretna prodaja može se obavljati samo uz uvjete propisane odlukom predstavničkog tijela grada ili općine na čijem se području pokretna prodaja obavlja,
• zabranjuje se oglašavanje, izlaganje i prodaja robe pornografskog sadržaja (osim tiskovina) maloljetnicima,
• za nastavak obavljanja trgovine u istom prodajnom objektu za koji je već izdano rješenje o ispunjavanju propisanih uvjeta, nije potrebno izdavanje novog rješenja,
• za prodavače i trgovačke poslovođe propisuje se najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju,
• prodaja robe ispod nabavne cijene s porezom na dodanu vrijednost ne smatra se nepoštenim trgovanjem i dr.
Zakon stupa na snagu 15. listopada 2011.